BOST Technológie č. 2/2010, ročník 8

Toto číslo časopisu Technológie je dostupné aj v PDF verzii na stiahnutie.

Zoznam článkov

Odkaz generálneho riaditeľa

        Motto: Smer automatizácia a robotizácia výrobných podnikov Vážení čitatelia, konečne sme sa dočkali. Dvadsiate výročie založenia firmy BOST je tu. 11. septembra 1990 bola schválená živnosť fyzickej osoby Vladimír Bielik. Zo začiatku sme sa venovali v…

Vznik výskumného a vývojového oddelenia Bostu

Počas dvadsiatich rokov existencie firmy sme rozvinuli jej štruktúry, vybudovali sme obchodné oddelenie, medzinárodný obchod, rozvinuli služby, akreditované medzinárodné školiace stredisko BOST Academy a počas posledných piatich rokov aj vlastnú kovovýrobu s najmodernejšími CNC strojmi. Po…

Servis a služby poskytované spoločnosťou Bost

Preventívne prehliadky, sťahovanie výrobných prevádzok, meranie laserovým interferometrom.
PREVENTÍVNE PREHLIADKY Údržba strojov a zariadení je jeden z najdôležitejších aspektov dobre fungujúcej výroby. Stroje a zariadenia počas prevádzky strácaj…

Ponuka divízie Výroba a strojový park

V roku 2005 sme rozšírili oblasť činnosti o výrobu presných kovových komponentov a rozšírenie výrobných kapacít našej firmy v oblasti CNC frézovania aj CNC sústruženia a doplnili sme meracie stredisko o 3D merací stroj značky WENZEL. Našou snahou je riešiť potreby zákazní…

Robotické obrábanie materiálov

Súčasný trend v obrábaní materiálov ako súčasti výrobného procesu prináša potrebu neustáleho zvyšovania produktivity a ekonomickej efektívnosti. Táto požiadavka spolu s neustálym rozvojom robotiky a informačných systémov prináša iný pohľad…

Prezentácia produktov BOST SK, a.s.

Spoločnosť BOST SK, a.s. realizuje od apríla 2010 do marca 2012 projekt s názvom „Prezentácia produktov BOST SK, a.s.“. Cieľom projektu je pokračovať v popularizovaní produktov spoločnosti BOST SK, a.s. hlavne v segmente  vlastných produktov s názvom „BOST AP“ …

Novinka z produkcie firmy TOS Olomouc, s.r.o.

Tradičný český výrobca obrábacích strojov - spoločnosť TOS Olomouc, ktorú na Slovensku zastupuje BOST SK, a.s. prichádza na trh s novou radou frézok vhodných pre rôzne spôsoby frézovania do viacerých typov prevádzok. Radu doterajších frézok FNG 32 nahrádzajú dva…

Kontakt