Odkaz generálneho riaditeľa

Vydanie časopisu: BOST Technológie č. 2/2010, ročník 8

Vladimir Bielik

 

 

 

 

Motto: Smer automatizácia a robotizácia výrobných podnikov

Vážení čitatelia,

konečne sme sa dočkali. Dvadsiate výročie založenia firmy BOST je tu.

11. septembra 1990 bola schválená živnosť fyzickej osoby Vladimír Bielik. Zo začiatku sme sa venovali vývoju a výrobe jednoúčelových strojov a zariadení a generálnym opravám regulačných systémov. Neskôr sa ale záber firmy rozširoval o nové smery:

  • obchod s automatickými vstupnými systémami RIB a garážovými bránami
  • obchod s obrábacími strojmi; Postupne sme začali zastupovať spoločnosti TOS Olomouc (CNC frézky), Colchester – Harrison (CNC sústruhy), Newall (číslicové odmeriavania), Fanuc (CNC systémy a vysokorýchlostné obrábacie centrá Fanuc Robodrill) a Remacontrol (CNC frézky)
  • zaviedli sme výrobu strojov BOST Advanced Precision cez spriaznenú firmu na Taiwane; Napojili sme sa na najlepších taiwanských výrobcov obrábacích strojov, ktorí ich vyrábajú v našom dizajne a podľa nami zvolenej konfigurácie.

Postupne sa firma transformovala z fyzickej osoby cez spoločnosť s ručením obmedzeným až po akciovú spoločnosť. Počas celej éry zostala 100% nezávislou rodinnou firmou. Síce trvale  podkapitalizovanou, o to viac museli byť finančné prostriedky smerované na rozvoj. Tomuto rozvoju podstatne pomohli fondy EÚ,  z ktorých mohla firma investovať do výstavby výrobnej haly a kúpy najmodernejších technológií. Táto pomoc má však dve stránky -  dobrú aj tú horšiu. Tá dobrá je veľký rozmach firmy. Tá horšia nastáva v prípade hospodárskej krízy akú sme prežili. Napriek 80% prepadu strojárstva nie je možné zatvoriť nerentabilné divízie firmy z dôvodu záväzku zamestnanosti voči fondom EÚ. Všetky peniaze, ktoré boli  ušetrené na ďalší rozvoj firmy padli za obeť hospodárskej kríze. Kríza však má aj svetlé stránky. Naučila nás viac šetriť a rýchlejšie robiť  zmeny v smerovaní firmy. Rok 2009 bol v znamení presmerovania rýdzo strojárskej  firmy do oblasti riešenia projektov v oblasti robotizácie a automatizácie všeobecného priemyslu a preorientovanie sa na pomoc pri riešení výrobných procesov u zákazníkov. Po prvom polroku 2010 sa ukázali výsledky našej práce v podobe nakontrahovaných zákaziek do konca roka v objeme väčšom, ako bol objem zákaziek za celý rok 2008, nehovoriac o kontraktoch pre rok 2011, ktorý máme už čiastočne vykrytý. Začali sme sa ako firma uzdravovať a zviechať z obrovského prepadu v hospodárskom výsledku. Manažment firmy si dal na základe podpísaných kontraktov záväzok dostať sa do konca roka 2010 do čiernych čísiel.

Verím, že keď naša spoločnosť vďaka silnému a zdravému kolektívu a pochopeniu, že nie každý deň svieti nad nami podnikateľské slnko prežila ťažké obdobie posledných dvoch rokov, tak prežije ďalšie desaťročia a budúce výročia našej existencie budeme môcť sláviť oveľa pompéznejšie.      

Vladimír Bielik, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Kontakt