Prezentácia produktov BOST SK, a.s.

Vydanie časopisu: BOST Technológie č. 2/2010, ročník 8

Spoločnosť BOST SK, a.s. realizuje od apríla 2010 do marca 2012 projekt s názvom „Prezentácia produktov BOST SK, a.s.“.

Cieľom projektu je pokračovať v popularizovaní produktov spoločnosti BOST SK, a.s. hlavne v segmente  vlastných produktov s názvom „BOST AP“  Advanced  Precision – Pokročilá presnosť. Prezentovať novú vlastnú značku strojov, zariadení a technologických riešení automatizovaných pracovísk a stať sa jedným z popredných strojárskych exportných podnikov.

Projekt Prezentácia produktov BOST SK, a.s. je prezentovanie tovarov a služieb v celom priereze spoločnosti na výstavách a misiách v rámci projektu. Prezentáciou sa vytvorí základ na etablovanie novej slovenskej značky BOST AP.

Špecifické ciele projektu Prezentácia produktov BOST SK, a.s. sú:

Prezentácia produktov BOST SK, a.s. na výstavách

Osobná účasť na výstavách je predpoklad vytváraniu nových obchodných vzťahov v podobe priamej prezentácie produktov BOST SK, a.s. Spoločnosť bude v aktivitách týkajúcich sa výstav vyvíjať akvizičnú činnosť v oblasti získavania si zákazníkov pre produkty spoločnosti.

Prezentácia produktov BOST SK, a.s. na obchodných misiách

Aktívne hľadanie obchodných zástupcov firmy a kreovanie obchodných sietí v zahraničí. Akvizičná činnosť v odberateľsko - dodávateľských vzťahoch.

Miestom realizácie je mesto Trenčín, ktorý spadá pod Trenčiansky samosprávny kraj. Prijímateľ NFP je BOST SK, a.s. so sídlom na Súvoz1/1594, 91101 Trenčín. Riadiacim orgánom v projekte je Ministerstvo hospodárstva SR - www.economy.gov.sk Operačný program projektu je Konkurencieschopnosť a hospodársky rast - www.opkahr.sk

Výstavy, na ktorých sa spoločnosť BOST SK, a.s. zúčastnila:

  • Výstava MSV Nitra 2010                                              25. - 28. 5. 2010
  • Výstava AUTO-MOTO show Trenčín 2010                      27. – 29. 9. 2010

Výstavy, na ktorých plánujeme účasť:

  • Výstava MSV Brno 2010                                            13. - 17. 09. 2010
  • Výstava ELO - SYS Trenčín 2010                                   5. – 8. 10. 2010
  • Výstava VIENNA-TEC Viedeň 2010                             12. - 15. 10. 2010
  • Výstava DOMEX & NÁBYTOK, Trenčín 2010                27. – 29. 10. 2010
  • Výstava Bagdad International Fair 2010                      1. – 10. 11. 2010
  • Výstava MIDEST Paris 2010                                      02. - 05. 11. 2010 
  • Výstava Hannover Messe Nemecko 2011                     04. – 08.04 2011

Ing. Katarína Bieliková, projektová manažérka

Kontakt