Ponuka divízie Výroba a strojový park

Vydanie časopisu: BOST Technológie č. 2/2010, ročník 8

V roku 2005 sme rozšírili oblasť činnosti o výrobu presných kovových komponentov a rozšírenie výrobných kapacít našej firmy v oblasti CNC frézovania aj CNC sústruženia a doplnili sme meracie stredisko o 3D merací stroj značky WENZEL.

Našou snahou je riešiť potreby zákazníkov komplexne a flexibilne.

Produkčná výroba:

 • opracovanie vysoko-presných a tvarovo veľmi zložitých komponentov,
 • skvalitnenie a skrátenie časov opracovania i prípravných časov,
 • výrobky z rôznych druhov materiálov konkurencieschopnejšie pri splnení všetkých kvalitatívnych ukazovateľov kladených na výsledný product,
 • stredná a veľkosériová výroba,
 • opracovanie a delenie oceľového, hliníkového, mosadzného i nerezového materiálu,
 • využitím plne automatického podávača material,
 • výrobky pre priemysel rôznych odvetví ako strojársky, automobilový, potravinársky alebo chemický priemysel.

Kusová výroba:

 • využitie vysokopresných 5-osých obrábacích center,
 • rýchlosť, precíznosť, náročnosť a kvalita produktov vysokej, presnosti a obtiažnosti výroby,
 • využitie technológií pre výrobu foriem, vložiek do foriem, malých turbín, opracovanie lisovacích, pretláčacích a kalibrovacích nástrojov,
 • výsledné produkty slúžia ako nástroje pre lisovanie tvarovo zložitých dizajnérskych plechov pre automobilový priemysel, pri formách kde výrobky z gumy sú súčasťou interiérov automobilov.

Frézovanie

Vsadili sme predovšetkým na svetového lídra v segmente malých (BT30) obrábacích centier - FANUC Robodrill i21Fe (2 ks) a špičkové obrábacie centrá distribuované pod našou vlastnou značkou BOST Advanced Precision, rady BSAC. Stroje sú vybavené 4. a 5. osou pre zefektívnenie upínania a náročné aplikácie.

Sústruženie

Základ tvorí celá škála našich najúspešnejších produktívnych CNC sústruhov radu Colchester Tornado T2, T4, T6M, T8MSY, ktorých na Slovensku pracuje viac ako 100 kusov. Pre aplikácie vyžadujúce upnutie väčších kusov, s vysokou opakovateľnou presnosťou už od prvého kusu, sme nasadili stroj značky BOST Advanced Precision BTA 300. Skĺbenie vysokej tuhosti a produktivity predstavuje 8 osé sústružnícke centrum BOST Advanced Precision BTF 550 TMS. Bezprecedentnú produktivitu u dielov do priemeru 32mm nám však umožnilo dosiahnuť až nasadenie dlhotočného sústružníckeho automatu značky BOST Advanced Precision JSL 32 AB. 9 osí stroj umožňuje podanie kusu do 1 sekundy, mimoriadne rýchlu výmenu nástroja a prepnutie na druhé vreteno, následkom čoho je významne zvýšený takt výroby kusu.

Metrologické stredisko

V roku 2009 firma BOST SK, a.s. rozšírila merné pracovisko, o portálový merací stroj WENZEL, ktorý má merací rozsah v mm: X: 800, Y: 1500, Z: 700, maximálna chyba merania v priestore MPEe=2,5 + (L/300) μm. Súradnicový stroj X-ORBIT sa vyznačuje vysokou presnosťou a používa mnoho inovatívnych technológií.

Popisovanie Laserom

Naša firma ponúka možnosť popisovania súčiastok laserom, ktoré je trvalé a nezmazateľné. Podľa želania zákazníka dokážeme popísať akékoľvek množstvo kovových a plastových súčiastok do rozmerov 500x350 mm, kde veľkosť popisovacej plochy je 100x100 mm, alebo do priemeru 140 mm.

Kontakt