Vznik výskumného a vývojového oddelenia Bostu

Vydanie časopisu: BOST Technológie č. 2/2010, ročník 8

Počas dvadsiatich rokov existencie firmy sme rozvinuli jej štruktúry, vybudovali sme obchodné oddelenie, medzinárodný obchod, rozvinuli služby, akreditované medzinárodné školiace stredisko BOST Academy a počas posledných piatich rokov aj vlastnú kovovýrobu s najmodernejšími CNC strojmi. Po zavedení vlastnej značky BOST Advanced Precision nám chýbal do úplného naplnenia plánovanej štruktúry firmy vlastný výskum s projekčno-vývojovým oddelením a vlastnou prototypovou dielňou, čo sme v priebehu prvého polroka tohto roka začali uskutočňovať. Plánované ukončenie realizácie je september 2010, čím by sme si dali darček k 20. výročiu založenia firmy. Vlastný výskum nám pomáha rozvinúť Ministerstvo hospodárstva SR v rámci operačného programu Konkurencie schopnosť a hospodársky rast. V rámci tejto podpory pracujeme na projekte „VROC – Vysokorýchlostné robotické obrábacie centrum“, kde prostredníctvom aktivít spojených s projektom budeme skúmať možnosti obrábania samotným robotom, ako i vzdialenú diagnostiku zariadení v obrábacom centre, metrológiu stavu obrobkov so štatistikou produkcie a výskum elektromagnetických materiálov a agregátov. Všetky tieto aktivity budú smerovať k vzniku novej platformy bez obslužného výrobného pracoviska.

Spoločnosť BOST sa samozrejme neviazala iba na tento projekt, ktorý bol súčasťou rozvojového programu vypracovaného v roku 2009 na ďalšie obdobia v rámci strategického plánovania. Za prvý polrok sa nám podarilo dokončiť, alebo rozpracovať viacero veľkých projektov a to napríklad:

  • Projekt sťahovania technológií pre automobilový priemysel zo Slovenska do Moskovskej oblasti s odborným odinštalovaním a nainštalovaním a spustením linky.
  • Projekt výroby troch liniek na výrobu autokáblov, kde sme si preverili schopnosť našich špecialistov preorientovať sa z „tvrdej“ strojáriny na realizáciu liniek mimo strojárskeho priemyslu od návrhu cez konštrukciu a realizáciu.
  • Projekt robotizácie v pivovare Čierna hora, kde sme realizovali manipuláciu robotom so sudmi piva a tak odbremenili pracovníkov od ťažkej stereotypnej práce, ktorá spôsobovala problémy v oblasti BOZP.
  • Projekt výroby linky na povrchovú úpravu lán pre jednu z najväčších stavebných spoločností.

Ďalšie projekty v oblasti robotizácie a automatizácie procesov máme nakontrahované, niektoré už aj rozpracované. Tieto projekty dokazujú, že vklady do rozvoja robotizácie a automatizácie výrobných procesov a čiastočného odklonenia sa od tradičného predaja strojov sa oplatilo. Rozvoj vedy a výskumu spoločne s univerzitami, či už Fakultou špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne alebo Fakultou mechatroniky Žilinskej univerzity sa oplatil a pre budúcnosť je to znamenie užšieho spojenectva medzi teóriou a praxou. Rozhodnutie európskeho spoločenstva, ako i našej vlády je tá správna cesta, ktorá môže pomôcť naštartovať výrobu slovenských produktov.

Pre lepšiu exportnú schopnosť rozvíjame ako zakladateľ neziskovú organizáciu EAST – Exportnú alianciu strategických technológii tak, aby sme spojili hlavne slovenských výrobcov a spoločne uspeli na náročných zahraničných trhoch.

Najbližšie cesty našich obchodníkov budú smerovať do Európy. Ešte tento rok plánujeme účasť na výstavách: MSV Brno, Elosys Trenčín, VIENNA TEC Viedeň, Midest Paríž. Plánujeme sa zúčastniť aj na mimoeurópskej výstavy v Bagdade. Irak potrebuje pomoc v rozvoji infraštruktúr a Slovensko zaostáva v pomoci tejto krajne za ostatnou časťou Európy. Toto je veľká príležitosť pre nás ale i spriaznené slovenské firmy dostať sa na arabský trh.

Veríme, že nastúpená cesta BOSTu ukáže slovenským podnikom byť dostatočne konkurencieschopnými  pri ich výrobných programoch.

Vladimír Bielik, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva

Kontakt