Servis a služby poskytované spoločnosťou Bost

Vydanie časopisu: BOST Technológie č. 2/2010, ročník 8

Preventívne prehliadky, sťahovanie výrobných prevádzok, meranie laserovým interferometrom.

PREVENTÍVNE PREHLIADKY

Údržba strojov a zariadení je jeden z najdôležitejších aspektov dobre fungujúcej výroby.

Stroje a zariadenia počas prevádzky strácajú svoje technicko-prevádzkové parametre. Preto je potrebné ich priebežne kontrolovať a v prípade potreby nastaviť. Táto činnosť je dôležitým prostriedkom údržby. Zabezpečuje správny chod stroja a jeho funkčnosť. Pri nastavovaní a zoraďovaní sa predpísaným spôsobom kontrolujú a následne upravujú rôzne technicko-prevádzkové parametre, predpísané výrobcom.

Najefektívnejším nástrojom, ktorým sa dajú tieto aspekty minimalizovať, sú PREVENTÍVNE PREHLIADKY.

Vytvorením modelu záručnej a pozáručnej prevádzky stroja naplánujeme čo najefektívnejší rozsah prevencie za účelom zvýšenia celkovej efektivity zariadenia, kde môžeme sledovať pomer času kedy je stroj v prevádzkyschopnom stave oproti stavu, kedy je stroj v poruche.

Na základe aktuálneho technického stavu stroja, ktorý určíme východiskovou preventívnou prehliadkou navrhneme optimálnu periodicitu preventívnych prehliadok.

V prípadoch, kedy má stroj neustále problémy s poruchovosťou, alebo inými neplánovanými výpadkami produkcie, odporúčame vykonávať prehliadky typu P1 – trojmesačná prevencia, ktorá spočíva v základnej kontrole stroja s dôrazom na kontrolu mazania, tesnosti hydraulických spojov, chladiaceho okruhu a funkčnosti riadiaceho systému.

Ak má zákazník časté problémy s presnosťou stroja a kvalitou produkcie, navrhujeme pravidelne vykonávať prehliadky typu P2-  polročná prevencia. Hlavnou filozofiou tejto prehliadky je kontrola presnosti stroja a všetkých ostatných celkov stroja, ktoré ju ovplyvňujú. Na zabezpečenie spoľahlivosti stroja pri náročnej výrobe, kde je stroj pravidelne nadmerne zaťažovaný ponúkame pravidelné kontroly presnosti stroja laserovým interferometrom, kde vykompenzujeme geometrické nepresnosti stroja a kontrolu systémom Ballbar QC10 ktorým skontrolujeme presnosť stroja kruhovou interpoláciou.

Optimálnym riešením pre zákazníka je vykonávať  preventívnu prehliadku typu   P3 - ročná prevencia, ktorá prináša výhodu pre zákazníka v celkovej prehliadke stroja, zákazník dostane úplnú informáciu o stave stroja z hľadiska spoľahlivosti a presnosti. Samozrejmosťou sú odporúčania na výmenu dielov stroja, ktoré môžu negatívne ovplyvňovať poruchovosť. Všetky tieto merania sú vykonávane v súlade s platnými normami ISO o diagnostike obrábacích strojov, tým pádom sa zákazník môže preukazovať svojim obchodným partnerom o kvalite a presnosti svojich strojov.                                                                          

Výsledkom každej preventívnej prehliadky stroja je zistenie aktuálneho technického stavu stroja a návrhy a opatrenia na zabezpečenie optimálnej funkčnosti stroja.

KOMPLEXNÉ SŤAHOVANIE VÝROBNÝCH PREVÁDZOK

Naša spoločnosť na základe dlhoročných skúseností so sťahovaním či už jednotlivých strojov alebo celých výrobných prevádzok ponúka komplexné služby spojené so sťahovaním:

 • časový plán (doprava, odpájanie strojov, autožeriavy, pripojovanie, sfunkčnenie a kontrola strojov)
 • demontáž a montáž strojov, kontrola strojov
 • odpojenie a spätné pripojenie strojov (elektroinštalácia, vzduch, olej..)
 • rozmiestnenie strojov
 • ukotvenie a vyvažovanie strojov
 • balenie a konzervácia strojov
 • použitie špeciálnej manipulačnej techniky
 • doprava a poistenie prepravy

V tomto roku sme realizovali sťahovanie linky na výrobu vnútorného čalúnenia osobných automobilov pre firmu TRAMICO SAS Francúzsko zo Senca do Ruska. Celá akcia pozostávala z demontáže linky v Senci, prepravy linky do Ruska a z montáže a spustenia linky do prevádzky v Rusku.

Výhodou pre zákazníka je, že naša spoločnosť sa postará o všetko v rámci sťahovania prevádzky, zákazník má len jedno kontaktné miesto a službu dostane presne na kľúč.

NOVINKA V OBLASTI KONTROLY PRESNOSTI STROJOV - Meranie laserovým interferometrom

V súčasnej dobe narastajú nároky zákazníkov na presnosť strojov a možnosti rýchlej a účinnej kontrole strojov s profesionálnym výstupom a kvality.

Kvalitu finálneho obrobku, čiže stroja, na ktorom prebiehala výroba ovplyvňujú nasledovné aspekty: tuhosť stroja, geometria stroja, vibrácie stroja a okolia, zaťaženie obrobku, polohovanie v jednotlivých osiach.

Na zabezpečenie presnosti samotného stroja a presnosti polohovania používame LASEROVÝ INTERFEROMETER.

Laserový interferometer je špičkový nástroj pre kalibráciu obrábacích strojov a súradnicových meracích strojov podľa medzinárodných noriem.

Meranie interferometrom ponúka:

 • Zvýšenie využiteľnosti stroja - Systém poskytuje  podrobnú správu o zmenách presnosti stroja v čase. Na základe týchto údajov dokážeme vopred určiť požadované intervaly údržby a stanoviť presný stav stroja.
 • Zlepšenie výkonu stroja - Laserový interferometer používaný k meraniu presnosti strojov umožňuje zlepšiť presnosť stroja prostredníctvom cielenej údržby a kompenzácii chýb.
 • Zvýšenie znalostí / výrobných schopností strojov - Pre potrebnú operáciu použite ten správny stroj - každá operácia vyžaduje určité tolerancie a meranie zabezpečí príslušným strojom správne využitie k danému účelu a zníži pravdepodobnosť výroby nepodarkov.
 • Preukázanie presnosti strojov - Keď potrebujeme získať dôveru v kvalitu stroja alebo procesu, sú kalibračné grafy a výsledky pravidelného hodnotenia presnosti vynikajúcim dôkazom.
 • Splnenie postupov a noriem k zaisteniu kvality - Požiadavkám noriem kvality rady ISO 9000 je, aby výrobné a kontrolné zariadenie bolo kalibrované, monitorované a riadené uznávanými a sledovateľnými systémami metódami.

Je dôležité poznať svoj stroj, jeho silné a slabé stránky, aby sme ho dokázali využiť na sto percent.

Je dôležité poznať presnosť strojov...

 

Ing. Jozef Ďurdík, vedúci divízie Služby

Kontakt