Kontakt výroba

Kontaktujte VÝROBU

STIMBA, s.r.o.
Súvoz 1/1662
Trenčín 911 01

IČO: 45 347 093
DIČ: 2022946221
IČ DPH: SK2022946221

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 22443/R ako spoločnosť s ručením obmedzeným.

Tel.: +421 32 7417 341
Fax: +421 32 7417 303
E-mail: vyroba@bost.sk

Ing. Michal Mosný

konateľ spoločnosti
Mobil: +421 907 713 202
Tel.: +421 32 7417 340
mosny@stimba.sk

Michal Blažej

robotika
Mobil: +421 905 630 024
michal.blazej@stimba.sk

František Blažej

elektromechanika
Mobil: +421 907 721 579
blazej@stimba.sk

Peter Hupčík

mechanika
Mobil: +421 905 686 922
hupcik@stimba.sk

Ing. Ondrej Džurňák

technológ
Mobil: +421 905 702 401
dzurnak@stimba.sk

Ondrej Llovel

kontrolór kvality
Mobil: +421 908 147 155
llovel@stimba.sk

Katarína Siváková

nákup, logistika, fakturácia
Mobil: +421 918 883 773
Tel.: +421 32 7417 341
sivakova@stimba.sk

Kontakt