Kontakt brány

BOST brány s.r.o.

Súvoz 1/1594
Trenčín, 911 01
IČO: 48 003 701, IČ DPH: SK 2024181093

Spoločnosť BOST brány s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, vložka č.: 31182/R

Roman Tadlánek

obchodník
mobilný telefón:+421 907 713 240
E-mail: tadlanek@bost-brany.sk

 

Ing. Mária Janíková

vedúca kancelárie
Mobilný telefón: +421 905 984 816
Telefón: +421 32 7417 321
E-mail: mickova@bost-brany.sk

Kontakt