Kontakt automatizácia

Kontaktujte AUTOMATIZÁCIU

Peter Hupčík

Projektový manažment a nákup

Mobilný telefón: +421 905 686 922
Fax: +421 32 7417 303
E-mail: hupcik@bost.sk

Divízia automatizácia

Fax: +421 32 7417 303
automatizacia@bost.sk

Kontakt