Vedieť dať o sebe vedieť

Dňa: 15.04.2011 o 15:14

V tomto období využívame na prezentáciu produktov našej spoločnosti prostriedky z fondov Európskej únie. Boli vynaložené na prezentáciu na veľtrhoch, výstavách a obchodných misiách. Zúčastnili sme sa MSV Nitra 2010, MSV Brno 2010, VIENNATEC Viedeň, MIDEST Paríž, BAGHDAD INTERNATIONAL FAIR v Iraku a zúčastníme sa HANNOVER MESSE 2011. Na vyhľadávanie a oslovovanie nových obchodných partnerov sme využili mnohé obchodné misie. Výhodou tejto formy prezentácie je priamy kontakt s potenciálnymi zákazníkmi v krátkom časovom období, priame predstavenie produktu v expozícii, získanie spätnej väzby. Na predstavenie nových produktov využívame aj prezentáciu v odborných časopisoch, ako aj  vo vlastnom firemnom časopise BOST Technológie.

Vladimír Bielik, generálny riaditeľ BOST SK, a.s.

  2011 Článok v Stojárstve

Kontakt