Zrealizovali sme projekt z fondov EÚ - "Vysokorýchlostné obrábacie centrum"

Dňa: 13.04.2010 o 09:06

spoločnosť BOST SK, a.s. zrealizovala projekt s názvom „Vysokoproduktívne  robotizované obrábacie centrum“.
 
Cieľom projektu bolo vytvoriť novú platformu vývoja novej rady bezobslužných robotizovaných  centier. Nositeľom tohto smeru bol výskum Vysokoproduktívneho robotizovaného obrábacieho centra (VROC) so spätnou kontrolou kvality produkcie.
 
Špecifické ciele projektu VROC boli:

Výskum a vývoj riadiaceho systému VROC
Výskum a vývoj robota
Výskum, vývoj a výroba agregátu
Výskum, vývoj a výroba paletového zásobníka
Výskum a vývoj medzioperačnej metrologickej stanice
Výskum a vývoj diagnostiky VROC
Výskum a vývoj elektromagnetických upínačov
Výskum a vývoj skonštruovania prototypu VROC vrátane technologických skúšok a testov a certifikácie

 
Miestom realizácie bolo mesto Trenčín, ktorý spadá pod Trenčiansky samosprávny kraj.
Prijímateľ NFP je BOST SK, a.s. so sídlom na Súvoz1/1594, 91101 Trenčín.
Riadiacim orgánom v projekte je Ministerstvo hospodárstva SR - www.economy.gov.skOperačný program projektu je Konkurencieschopnosť a hospodársky rast - www.opkahr.sk
Celý projekt mal hodnotu 2 801 482,00 €, z toho NFP 1 099 842,30 €.

Začiatok realizácie projektu:    máj 2010
Koniec realizácie projektu:       apríl 2013

vroc

 
 

Kontakt