Zrealizovali sme projekt „Vzdelávanie zamestnancov spoločnosti BOST SK, a.s.“

Dňa: 22.10.2012 o 16:04

Projekt „Vzdelávanie zamestnancov spoločnosti BOST SK, a.s.“ s podporou z Európskeho sociálneho fondu

   

Spoločnosť BOST SK, a.s. realizovala v období od mája 2010 do mája 2012 projekt s názvom „Vzdelávanie zamestnancov spoločnosti BOST SK, a.s.“.

Cieľom projektu bolo zvýšenie konkurencieschopnosti zamestnancov spoločnosti BOST SK, a.s. prostredníctvom komplexnej podpory ľudských zdrojov formou vzdelávania. Cieľovou skupinou boli všetci zamestnanci spoločnosti, ktorí si zvýšili svoju kvalifikáciu prostredníctvom realizácie hlavných aktivít projektu:

  • Zvýšenie efektivity obchodu
  • Zvýšenie efektivity riadenia spoločnosti
  • Zvýšenie efektivity využívania nástrojov IKT
  • Zvýšenie efektivity výroby

V rámci projektu sa nám podarilo zrealizovať všetky plánované školenia a zvýšiť tak kvalifikáciu 70 zamestnancom našej spoločnosti. Na projekt sme získali nenávratný finančný príspevok vo výške 394 516,28 EUR, získaného na základe schválenia žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia podanej na Sociálnu implementačnú agentúru ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Viac informácií nájdete na www.esf.gov.skwww.sia.gov.sk

  

Kontakt