Zrealizovali sme projekt „Vzdelávame zamestnancov - zvyšujeme adaptabilitu spoločnosti“

Dňa: 22.10.2012 o 14:07

Projekt „Vzdelávame zamestnancov - zvyšujeme adaptabilitu spoločnosti“ s podporou Európskeho sociálneho fondu 

Spoločnosť BOST SK, a.s. od mája 2010 do septembra 2011 realizovala projekt s názvom „Vzdelávame zamestnancov – zvyšujeme adaptabilitu spoločnosti“. Tento projekt sa realizoval vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Miestom realizácie bolo mesto Trenčín, ktorý spadá pod Trenčiansky samosprávny kraj.

Celý projekt mal hodnotu 1 099 960,00 EUR, z toho NFP 769 972,00 EUR a vlastnými zdrojmi spoločnosť prispievala v sume 329 988,00 EUR.

Hlavným cieľom projektu bolo zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti prostredníctvom rozvoja vzdelávanie, znalostí a zručností zamestnancov. Špecifickými cieľmi projektu boli:

  • Zlepšenie komunikačných a interpersonálnych zručností
  • Zlepšenie manažérskych zručností vedúcich pracovníkov
  • Zvýšenie obchodníckych a predajných zručností.

Projekt bol z pohľadu odborného zamerania vzdelávacích aktivít rozdelený na 3 samostatné častí.

  • Aktivita 1 – Manažérske zručností
  • Aktivita 2 – Obchodnícke zručností
  • Aktivita 3 – Komunikačné a interpersonálne zručností

Cieľovou skupinou boli všetci zamestnanci spoločnosti pracujúci na pracovnú zmluvu.

Viac informácií nájdete na www.esf.gov.sk a www.sia.gov.sk

Kontaktná osoba pre projekt:
Vladimír Bielik
tel. +421 32 7417 300
bielik@bost.sk
www.bost.sk

Kontakt