Vedecký projekt s podporou EU

Dňa: 18.01.2016 o 16:46

Výskum inovatívnych metód čistenia odpadových vôd

Cieľom projektu je vytvoriť novú platformu vývoja novej rady inovatívnych metód čistenia odpadových vôd modulárnymi kontajnerovými čistiacimi stanicami.

internetova-sprava-vyskum-a-vyvoj-bost-sk-a.s..pdf [PDF, 86,52 kB]

Kontakt