Spustenie novej web stránky BOST

Dňa: 11.07.2011 o 22:36

1.7.2011 spustila Freya Slovakia, s.r.o. novú web stránku spoločnosti BOST SK, a.s. V priebehu nasledujúcich 2-3 mesiacov bude prebiehať dopĺňanie obsahu jednotlivých sekcií. Radi privítame akékoľvek návrhy a pripomienky.

Kontakt