PROJEKT S PODPOROU EU

Dňa: 15.06.2015 o 08:17

Výskum, vývoj a inovácia v oblasti malých domových čistiarní odpadových vôd


Cieľom projektu je zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti Treat My Water s.r.o., prostredníctvom výskumu a vývoja novej generácie malých čistiarní odpadových vôd.

 

001-internetova-sprava-vyskum-a-vyvoj-stimba-s.-r.-o..pdf [PDF, 169,81 kB]

Kontakt