Projekt s podporou EU

Dňa: 07.02.2014 o 09:09

Inovatívna poloautomatická linka na výrobu elektromagnetických zariadení.

Cieľom projektu je zvýšenie konkurencieschopnosti, modernizácia a rozšírenie výrobného potenciálu, zavedením nových výrobkov vo firme BOST SK, a.s.

   VLEZ - oznam.- pdf [PDF, 285.05 kB]

Kontakt