OTVÁRANIE PONÚK

Dňa: 27.02.2014 o 07:13

Otváranie ponúk časť "Ostatné" v procese verejného obstarávania s názvom: "Inovatívna poloautomatická linka na výrobu elektromagnetických zariadení" sa uskutoční dňa 3.3.2014 o 15:30 hod. v BOST SK, a.s., Súvoz 1/1594, 911 01 Trenčín, zasadačka.

Kontakt