BOST Technológie č. 1/2010, ročník 8

Toto číslo časopisu Technológie je dostupné aj v PDF verzii na stiahnutie.

Zoznam článkov

Odkaz generálneho riaditeľa

Motto: Cestou z krízy je výskum a vývoj inovatívnych technológií Vážení čitatelia, rád by som sa s Vami podelil o skúsenosti s prekonávaním hospodárskej recesie, hľadaním nových foriem práce manažmentu do budúcnosti a s …

Nové projekty, veda a výskum očami BOSTu

Rok 2009 bol z pohľadu udržania fungovania nielen našej spoločnosti na trhu veľmi náročný. Ako jedno z východísk z problematickej situácie spôsobenej celosvetovou hospodárskou krízou sme videli a stále vidíme rôzne projekty zamerané na automatizáciu výrobných prev…

Služby poskytované spoločnosťou BOST

Preventívne prehliadky, sťahovanie výrobných prevádzok, meranie laserovým interferometrom. PREVENTÍVNE PREHLIADKY Údržba strojov a zariadení je jeden z najdôležitejších aspektov dobre fungujúcej výroby. Zákon schválnosti hovorí o tom, že na stroji…

Zastúpenie 600EUROPE

Na základe dlhoročnej spolupráce s BOST SK, sa náš najväčší partner, anglická firma 600 EUROPE,  rozhodla zriadiť priame zastúpenie v sídle našej spoločnosti, na podporu stredoeurópskych a východoeurópskych trhov. 600 EUROPE a 600UK, výrobca strojov

Ponuka divízie Výroba a strojový park

V minulom roku došlo k takmer trojnásobnému rozšíreniu výrobných kapacít našej firmy v oblasti CNC frézovania aj CNC sústruženia a doplnili sme meracie stredisko o 3D merací stroj značky WENZEL. Frézovanie Vsadili sme predovšetkým na svetového lídra v…

Ponúkame akreditované odborné vzdelávanie

BOST SK, a.s. je spoločnosť, ktorá má dlhoročné skúsenosti v predaji moderných kovoobrábacích CNC strojov. Od roku 2006 ponúkame Ministerstvom školstva SR akreditované odborné školenia. Obsluha a údržba CNC strojov Číslo akreditácie: (2205/1949/2006/51/3), Rozsah: 28 hodín Cieľom …

Ponuka a predaj použitých strojov

Rok 2010 je v našej spoločnosti v znamení boja s následkami svetovej ekonomickej krízy a snahy o opätovné naštartovanie hospodárskeho rastu. Ako už definoval pán generálny riaditeľ  vo svojom úvodnom odkaze, snahou našej firmy je opätovne naštartovať …

DP700 - novinka spoločnosti Newall

NOVÁ GENERÁCIA ZOBRAZOVACEJ JEDNOTKY NA FRÉZOVANIE, SÚSTRUŽENIE, BRÚSENIE atď. Digitálna zobrazovacia jednotka DP700 nahrádza doteraz používané zobrazovacie jednotky B60 a C80. DP700 je najnovší typ zobrazovacích jednotiek vyrábaných v anglickej firme Newall. Má kompaktn…

Kontakt